Обавештење за подношење предлога годишњих програма националних спортских савеза

“Министарство омладине и спорта поставило је Образац 1 на сајт МОС-а, а путем мејла наведени образац је прослеђен свим националним гранским савезима са напоменом да су у обавези да у року од 15 дана прилагоде своје предлоге програма за 2017. годину на достављеном обрасцу.”

Top