Највиша делегација Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у посети Министарству спорта Републике Србије

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у 2022. прославља две деценије постојања и представља једну од наважнијих карика у функционисању српског спорта на територији Војводине која је нашој земљи подарила бројне светске спортске асове којим се поносимо и који чине нашу златну историју. У Палати Србија одржан је састанак министра спорта у Влади Републике Србије Зорана Гајића и покрајинског секретара за спорт и омладину Данета Басте на коме су разматране све теме везано за рад ове изузетно важне институције српског спорта. Састанку су присуствовали и чланови кабинета Министарства спорта: државни секретар Марко Кешељ, посебни саветник министра Дејан Бојовић и шеф кабинета Јован Кнежевић, као и најуже руководство Покрајинског секретаријата за спорт и омладину: Аранка Биндер, подсекретарка и Гојко Вукоје, помоћник секретара.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у области спорта обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта утврђених законом; утврђује спортске објекте и програме међународних спортских такмичења значајних за АП Војводину, оснива организације за обављање спортских делатности од интереса за АП Војводину и врши оснивачка права над њима, води евиденције у области спорта, утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби и обезбеђује услове за рад. Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врше инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта.

Договорен је наставак успешне сарадње између Министарства спорта и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину са циљем да буде још јача и плодоноснија. Важан моменат у функсионисању спорта на територији Аутономне Покрајине Војводина је улагање и унапређење спортске инфраструктуре на чему Покрајински секретаријат за спорт и омладину темељно ради и препознаје потребе мањих средина из којих нам непрестано стижу спортски таленти светског калибра.

Top