Међународно представљање Водича за рад са младима у канцеларијама за младе

Весна Видојевић, самостална саветница у Сектору за омладину истакла је да је Водич резултат вишегодишње сарадње са Мисијом ОЕБС-а у Србији, која од оснивања подржава активности Министарства усмерене на успостављање одрживог институционалног оквира за младе. Затим је представила демографске, законодавне, стратешке и институционалне оквире омладинске политике у Србији.

Представнице Мисије ОЕБС-а у Србији Марија Рудић-Цвијић, која је представила досадашњу сарадњу Мисије и Министарства и Јелена Јокановић, која је представила стање мањинских права у Србији, истакле су да је потребно континуирано радити са младима кроз  информисање и едукације  о  спровођењу принципипа недискриминације.

Водич је настао као практични приручник за спровођење стандарда инклузивне локалне омладинске политике, а  његову структуру представила је уредница Тања Азањац-Јањатовић , чланица Националног савета за младе Републике Србије.

Затим је уследила дискусија на којој су учесници закључили да  су Водич и одржане обуке координатора и омладинских радника пример добре праксе.

Top