Конститутивна седница Радне групе за израду Националне стратегије развоја спорта

Министар омладине и спорта Вања Удовичић присуствовао је првој конститутивној седници Радне групе за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2020. до 2030. године и Акционог плана за њено спровођење.

„Стратегија, која се по први пут доноси на 10 година, треба да дефинише приоритетне области и то: развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт, повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације, развој и унапређење врхунског спорта као и развој и унапређење спортске инфраструктуре.“, истакао је у свом обраћању министар Удовичић.

Основни правци Стратегије су унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа становника Републике Србије кроз бављење спортом, као елемента који је од суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота, као и унапређење система спорта у Републици Србији у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата.

Ради сагледавања важности свих питања из области која су од значаја за развој спорта у нашој држави и потребног прикупљања и размене знања и искустава од значаја за даљи развој спорта код нас, формирана Радна група, која броји преко 30 чланова,  је мултисекторског састава и сви чланови ће својим искуством и знањем допринети раду. Чланови су представници министарстава, надлежних институција, међународних организација, цивилног сектора и медија.

 

 

Top