Каталог радних места и звања у јавном сектору

Други нацрт је припремљен након размотрених свих сугестија и коментара које су у периоду јавних  консултација од августа до новембра достављени Министарству државне управе и локалне самоуправе и ресорним министарствима. Овим путем МДУЛС жели и да се захвали свима који су им се обратили и укључили у овај процес, јер су тиме допринели изради квалитетнијег документа.

Позивамо све заинтересоване у ресору спорта да и даље достављају своје коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу reformauprave@mduls.gov.rs до 25. јануара 2016. године.

Молимо Вас да коментаре шаљете са назнаком да се сугестије и примедбе односе на ресор спорта.

Такође, МДУЛС моли да пре него што се  пошаљу сугестије и коментари, да се прочитају Смернице за израду каталога, као и најчешће постављена питања у одељку "Питања и одговори" на сајту МДУЛС.

Top