Јединствена конференција у региону „Где су млади у Агенди 2030?“

Министар омладине и спорта Вања Удовичић присуствовао је данас у Београду на конференцији о циљевима одрживог развоја „Где су млади у Агенди 2030?“, коју  је организовало Министарство омладине и спорта у сарадњи са УНФПА (Популациони фонд Уједињених нација). Конференцији су присуствовали и директорка УНФПА Доина Болога, као и директор канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији Мишел Сен-Ло.

Од усвајања Агенде 2030, познате под називом Циљеви одрживог развоја до 2030. године,  коју су усвојиле државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, Република Србија је међу првим државама формирала тело за спровођење Агенде 2030., али и образовала Међуресорну радну групу за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године.

Један од задатака овог тела је да управо у сарадњи са надлежним министарствима прати спровођење Агенде 2030 и активно ради на свих 17 циљева (169 подциљева) а да се до 2030. године превасходно смањи сиромаштво, последице климатских промена и неједнакости међу људима.

Организације цивилног друштва у Србији су се пре три године укључиле у консултативни процес припреме Агенде 2030. Улога омладинског сектора јако битна за остваривање циљева до 2030. године, стога је данас и организована ова национална конференција на којој  је присуствовало 150 представника омладинских удружења и канцеларија за младе, као и међународни донатори и представници УН програма и агенција.

Министарство омладине и спорта је и пре доношења Агенде 2030, подржавало финансијски пројекте из области запошљавања и запошљивости младих, образовања, здравља, безбедности, социјалне укључености и учешћа младих.

„У периоду од 2014. до данас преко Фонда за младе таленте је награђено и стипендирано 8.601 ученик средњих школа и студената за студије у земљи и иностранству и за те намене је утрошено преко 2 милијарде динара. Финансирали смо 103 пројекта из области запошљавања и запошљивости младих у вредности од преко 220 милиона динара, као и 59 пројеката из области здравља и безбедности младих у вредности од преко 50 милиона динара“, истакао је Удовичић.

„Ово је јединствена конференција у региону која доприноси спрововеђњу циљева Агенде и велико ми је задовољство да истакнем да је Србија много испред других у раду са младима и достигнућима у тој области“, истакла је директорка УНФПА Доина Болога.

„Влада Републике Србије је активно подржала циљеве и оформила тело за рад у складу са приоритетима. Србија се посветила имплементацији Агенде 2030 у контексту укључења младих у рад“, рекао је директор канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији Мишел Сен-Ло.

Министар Удовичић је поручио да је убеђен да ће у Србији у наредном периоду бити пуно заједничких активности, омладинских тренинга, обука, волонтерских акција и пројеката који ће допринети бољој информисаности, активизму, мобилности и запошљивости младих, и да наша подршка у свему томе неће изостати.

 

Top