Јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу стратегије за младе у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године

Министарство омладине и спорта спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије за младе у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године.

Јавна расправа о Предлогу стратегије спроводи се у периоду од 29. јула до 19. августа 2022. године.

Министарство омладине и спорта позива представнике државних органа и организација, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, међународних организација цивилног друштва и друга заинтересована лица да дају своје предлоге, коментаре и сугестије на Предлог стратегије за младе у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године у обрасцу који је објављен сао осталим неопходним документима на на следећу електронску адресу: omladina@mos.gov.rs

По окончању јавне расправе Министарство омладине и спорта ће размотрити све приспеле примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије и у року од 15 дана од завршетка јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства омладине и спорта и на Порталу eКонсултације.

Предлог стратегије за младе у Републици Србији

Позив за јавну расправу

Екс пост анализа

Екс анте анализа

Закључак о спровођењу

Образац за коментаре

Збирна табела са одговорима

 

Top