Јавна расправа о предлогу Националне стратегије за развој спорта за период 2014 - 2018. године и Aкционог плана за њену примену

По окончању јавне расправе, Министарство омладине и спорта сачиниће коначну верзију Предлога националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. - 2018. године и Aкционог плана за њену примену за разматрање и одлучивање на седници Владе Републике Србије.

За више детаља и преузимање докумената погледајте секцију Јавна расправа.

Top