Држава штити спортисте од допинга као негативне појаве у спорту

"Нови Закон о спречавању допинга, и сви пратећи докумети по којима радимо, конципирани су тако да брину о спортистима, њиховом здрављу и теже да их заштите од допинга као негативне појаве у спорту. Држава, преко Антидопинг агенције, континуираним едукацијама штити спортисте од грешака које могу да доведу до проблема или застоја у њиховим спортским каријерама“, рекла је директорка Антидопинг агенције др Милица Вукашиновић Весић.

Закон о спречавању допинга у спорту, правилници и процедуре српске Антидопинг агенције у потпуности су усклађени с Светским антидопинг кодексом, што нашим спортистима одређује јасне критеријуме за допинг контроле и поштовање антидопинг правила.

„Држава мора једнако да брине о свим спортистима и да им помогне кроз едукацију и правовремено информисање. Успели смо да створимо систем у којем спортисти континуирано добијају све релевантне информације. Циљ Антидопинг агенције није да спортисте ухвати у прекршају, већ да им благовремено стави до знања шта је то што је забрањено. На тај начин тежимо ка остваривању највиших резултата у спорту“, казао је Удовичић.

Спортисти на обавезним и редовним антидопинг едукацијама добијају све информације о актуелним прописима и правилима, што им омогућава да избегну ситуације у којима због евентуалне  необавештености, морају да прекидају такмичарски циклус.

Антидопинг агенција Републике Србије обавља допинг контроле на међународним и националним такмичењима, као и изван такмичења. Поред националних спортских асоцијација, Антидопинг агенцију Србије је за спровођење допинг контрола у протеклом периду агнажовале већина међународних спортских федерација.

Top