Делегација Киргистана у посети Министарству омладине и спорта

Иницијатива за посету делегације из Киргистана је дошла преко представништва ГИЗ-а а на основу препоруке за постигнуте резултате Србије у области омладинске политике. Приликом посете Министарству омладине и спорта представљени су рад и достигнућа Министарства омладине и спорта, као и Фонда за младе таленте Републике Србије.

Фонд за младе таленте, Киргистан

Домаћини делегацији из Киргистана, испред Министарства омладине и спорта, били су Весна Видојевић, испред Одсека за стратешке, нормативне и аналитичке послове у Сектору за омладину, која је госте упознала са осовним активностима Министарства омладине и спорта из области омладинске политике, док је Милош Радосављевић, руководилац Фонда за младе таленте, присутне упознао са резултатима и достигнућима Фонда за младе таленте Републике Србије и програмима подршке младим талентима.

Фонд за младе таленте, Милош Радосављевић, Киргистан

Током двочасовног срдачног и пријатељског разговора размењена су искуства у погледу подршке младима и примерима добре прaксе, а младе колеге из Киргистана су се посебно интересовале о искуствима у стратешком планирању и имплементацији омладинске политике на локалном нивоу, као и у вези са стратешким оквиром и законодавним решењима којима су регулисани положај и улога младих у Србији.

Top