Боровчанин: Унапредићемо информисаност младих

Говорећи о овом, осмом циљу нове стратегије, Боровчанин се заложио да се младима побољша доступност, квалитет, релевантност и обим информација, али и омогући учешће у креирању садржаја.

Боровчанин је подсетио на Европску повељу за информисање младих која поставља стандарде омладинског рада на информисању.

Он је скренуо пажњу да је неопходно јасно дефинисанати и боље координисати улоге различитих акера јер се информације које могу бити од значаја за младе налазе на разним странама и нису обједињене.

"Информисаност младих биће унапређена. Морамо створити такав систем, који ће младима омогућити доступност информација на свим нивоима, медијима и сервисима", рекао је Боровчанин.

"Млади људи су ти који треба, што је могуће више, да буду укључени у стварање садржаја које им је намењено", сматра Боровчанин и у складу са текстом нове Националне стратегије предлаже формирање тела надлежног за информисање младих на националном нивоу.

Он се заложио и за побољшање медијске слике о младима, као и успостављање партнерства са националним јавним сервисима ради обезбеђивања значајнијег удела квалитених садржаја за младе.

Као један од приоритета, Боровчанин је истакао да се кроз јавне установе и сервисе мора повећати број општина у којима млади имају бесплатан приступ и коришћење нових технологија и интернета.

Округли сто у оквиру јавне расправе поводом израде нове Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године одржан је пред пуном салом хотела Војводина у Зрењанину.

Top