Боровчанин: Пуна подршка младим Ромима!

Државни секретар је упознао младе ромске активисте о потенцијалима унапређења  сарадње током наредних година, пре свега кроз редовнију размену информација и подршку одрживости удружења младих али и нове видове комуникација између представника невладиних организација и институција државе.   „Позивам представнике удружења да се благовремено укључе у коментарисање смерница за наредни конкурс по којем ће се финансирати програми и пројекти од јавног интереса у областима омладинског сектора као и да користе могућност  консултација током припреме предлога пројеката“, посаветовао је Боровчанин младе ромске  лидере. Министасртво омладине и спорта је потврдило спремност да пружи пуну подршку омладинским ромским удружењима како би се додатно ојачали капацитети у циљу аплицирања код међународних институција које су ове организације до сада недовољно користиле.

Као потврду проактивног деловања, млади Роми и Ромкиње су на састанку најавили иницијативу за удруживање ромских омладинских организација у савез, о тексту Нацрта Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији од 2015. до 2025. године и представили су кључне информације са међународне Ромске омладинске конференције одржане у Будимпешти октобра 2015. године.

Top