Боровчанин: Омладина се мора више питати у Србији

“Главни циљ Националне стратегије јесте да младе стави у приоритет целе владе и свих ресора власти, али и да сервисе и институције на локалном новоу интегрише у једну целину како би постали сервис омладине Србије”, нагласио је Боровчанин, и додао како је за њено спровођење, уз политичку подршку коју је добила са највишег нивоа, неопходно и активно учешће младих.

Боровчанин је напоменуо да је управо из тог разлога, Министарство омладине и спорта у саму израду Националне стратегије укључило велики број младих људи који су тако добили прилику да се истакну и дају своје мишљење и решења за проблеме који их погађају и подсетио да је подршка личном и друштвеном оснаживању младих један од водећих циљева НСМ, који ће реализовати сви субјекти омладинске политике, због чега је неопходно младе укључити у доношење одлука на свим нивоима.

“Ви имате право да доносите одлуке, а време када ћете почети са тим процесом управо је на вама“, приметио је Боровчанин, и предложио младима да прво донесу одлуку да живот узиму у сопствене руке, а затим да се удруже и почну да делују са конструктивним предлозима према онима који имају одговорност и који су као представници институција дужни да их саслушају. “Заслужујете да имате проритет, јер ћете једино тако прихватити чињеницу да ово друштво нешто чини за вас“, поручио је Боровчанин омладини уз опаску како се стално потенцира да на младима свет остаје, али да се никада до сад није дефинисало кад је то.

“Ту будућност градимо заједно, а гради се у садашњем времену”, примећује државни секретар.

Боровчанин је додао како је Београд метропола не само по пројектима који су се реализовали у прошлости и који ће се тек реализовати, већ и због младих који у њему живе, и да се зато нада да ће учесници до краја конференције наћи заједничка решења о томе како да се млади људи у што већој мери укључе у планирање и доношење одлука.

“По први пут за последњих неколико деценија, држава је као основни приоритет поставила омладину, и зато је ваша обавеза да ту прилику искористите. Због тога вам још једном честитам и на доношењу Националне стратегије за младе, јер то је ваша стратегија, ваша лична карта и лична карта Србије за 21. век”, закључио је Боровчанин.

Top