Боровчанин: Млади региона подржавају формирање Уније младих западног Балкана

Боровчанин је, након обраћања делегацијама из 15 земаља Југоисточне Европе, истакао да су млади региона подржали иницијативу за оснивање Уније младих, која је потекла од премијера Вучића. Он је нагласио како “омладина Балкана, њихове организације и савези препознају значај идеје, а посебно истичу неопходност подршке њихових влада, као што је то случај у Србији, где је са тако високог нивоа потекла идеја“. Говорећи о Унији младих, он је објаснио да ће “концепт у којем држава прави партнерство са младима и то на регионалном нивоу, стварање заједничке стратегије и оспособаљавање кадрова да то изнесу, допринети да млади узму веће учешће у одлучивању и решавању проблема са којима се суочавају”.

Он се у излагању осврнуо и на активирање младих кроз волонтирање, посебно се захваливши омладини региона на учешћу у међународним волонтерским камповима за помоћ угроженом становништву наше земље током недавних поплава.

Државни секретар за омладину је на конференцији наметнуо и тему безбедности младих, нагласивши како је омладини неопходно обезбедити економску, социјалну, еколошку и сваку другу безбедност. Поновио је став да "млади Србије заслужују шансу коју имају њихови вршњаци у ЕУ. Морамо им обезбедити могућност за запошљавање, јер је то предуслов да се осамостале и заснују породицу. Та економска безбедност омладине мора бити приоритет за читаво друштво", и подсетио на пројекат "Гаранција европској омладини" који је ЕУ усвојила, а који младима омогућава да четири месеца након завршетка школовања или остајања без посла, добију могућност за радне праксе, усавршавање или преквалификацију у циљу запошљавања, и предложио да Србија својој омладини понуди слично решење, заједно са Националном службом за запошљавање.

На конференцији која се одржава под покровитељством Фридрих-Еберт фондације и Пакта за стабилност Југоисточне Европе учествују делегације из 15 земаља региона, са циљем дефинисања приоритета у области регионалне сарадње – промоције европских вредности међу младим људима из земаља ЈИЕ и безбедности младих.

Top