Вести

Датум: 21.11.2019

Јавна набавка 19/2019 - Организација и спровођење конференције о омладинској политици

Датум: 18.11.2019

Jавнa набавкa О-10/2019 - Истраживање из области спорта за потребе израде Стратегије развоја спорта за период 2020-2030. година

Датум: 08.11.2019

Јавна набавка О-7/2019 -Праћење спровођења Националне стратегије за младе

Датум: 08.11.2019

Јавна набавка 18/2019 - Евиденциони деловодник и пратећи софтвер

Датум: 01.11.2019

Јавна набавка 17/2019 - Продукција видео материјала и других садржаја

Датум: 28.10.2019

Јaвна набавка 16/2019 - Репрезентативни материјал за стране делегације

Датум: 24.10.2019

Јавна набавка О-9/2019 - Набавка софтвера

Датум: 23.10.2019

Јавна набавка 15/2019 - Угоститељске услуге

Датум: 17.10.2019

Јавна набавка О-8/2019 - Платформа за рано препознавање инцидената из информационих технологија

Датум: 23.09.2019

П-1/2019 Набавка софтвера


Страница 7 од 19
Top