Вести

Датум: 28.02.2020

Јавна набавка 5/2020 - Услуге медијског праћења активности МОС-а

Датум: 13.02.2020

Јавна набавка О-1/2020 - Организовање догађаја и спровођење активности у оквиру билатералне и мултилатералне међународне сарадње

Датум: 04.02.2020

Јавна набавка 1/2020 - Прес клипинг

Датум: 21.11.2019

Јавна набавка 19/2019 - Организација и спровођење конференције о омладинској политици

Датум: 18.11.2019

Jавнa набавкa О-10/2019 - Истраживање из области спорта за потребе израде Стратегије развоја спорта за период 2020-2030. година

Датум: 08.11.2019

Јавна набавка О-7/2019 -Праћење спровођења Националне стратегије за младе

Датум: 08.11.2019

Јавна набавка 18/2019 - Евиденциони деловодник и пратећи софтвер

Датум: 01.11.2019

Јавна набавка 17/2019 - Продукција видео материјала и других садржаја

Датум: 28.10.2019

Јaвна набавка 16/2019 - Репрезентативни материјал за стране делегације

Датум: 24.10.2019

Јавна набавка О-9/2019 - Набавка софтвера


Страница 6 од 18
Top