Вести

Датум: 28.08.2015

Јавна набавка 3/2015 - Радови на изградњи атлетског стадиона у Новом Пазару, прва фаза

Датум: 25.08.2015

Јавна набавка 9/2015 – Спровођење истраживања о положају и потребама младих у Републици Србији

Датум: 21.08.2015

Јавна набавка 5/2015 - радови на реализацији програма ”Заврши започето” – завршетак спортске хале у Бојнику, општина Бојник

Датум: 18.08.2015

Јавна набавка 7/2015 - Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу

Датум: 17.07.2015

Јавна набавка 9/2015 – Спровођење истраживања о положају и потребама младих у РС

Датум: 24.06.2015

Јавна набавка 1/2015 - Штампање промотивног материјала - Фонд за младе таленте

Датум: 23.06.2015

Јавна набавка 8/2015 - Услуге одржавања евиденционог деловодника и пратећег софтвера, ЈНМВ

Датум: 03.06.2015

Јавна набавка 6/2015 - Радови на завршетку изградње фискултурне сале ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Волујцу, град Шабац

Датум: 27.05.2015

Јавна набавка 7/2015- Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Датум: 29.04.2015

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - услуга одржавања књиговодственог софтвера


Страница 15 од 19
Top