Вести

Датум: 28.06.2018

Јавна набавка 6/2018 - Услуге штампања

Датум: 15.06.2018

Јавна набавка 5/2018 - Услуге посредовања при куповини авио и других карата и резервацијих хотелског смештаја

Датум: 04.06.2018

Јавна набавка 4/2018 - Одржавање сајта

Датум: 23.05.2018

Јавна набавка 3/2018 - Одржавање књиговодственог софтвера

Датум: 18.05.2018

Jавна набавка радова број 1.3.3/2018,O 2 - Завршетак изградње Дома Партизана у Лесковцу

Датум: 15.05.2018

Јавна набавка радова број 1.3.4/2018,O 3 - Реконструкција објеката егреле Љубичево

Датум: 15.05.2018

Jавна набавка 1.3.5/2018,O 4 - Градски стадион у Суботици, реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија

Датум: 11.04.2018

Јавна набавка 2/2018 - Организовање разних дешавања и спровођење активности у оквиру билатералне сарадње

Датум: 02.04.2018

Јaвна набавка О-1/2018 - Тонери за штампаче

Датум: 27.03.2018

Централизоване јавне набавке 3-17 - Партија 2 гориво БМБ 95


Страница 10 од 18
Top