Решења

Наслов Тип документа
Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2015. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава по програмима и пројектима који се финансирају из буџета Републике Србије за 2014. годину - Редовни програми Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2015. годину Icon PDF
Решење о одобрењу програма за финансирање реконструкције и адаптације малих спортских терена на територији Републике Србије Icon PDF
Решење о одобрењу програма за финансирање изградње, реконструкције, адаптације, санације и капиталног одржавања спортских објеката у Републици Србији у 2014. години Icon DOC
Решење о одобрењу програма за изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју РС у јединицама локалне самоуправе из четврте групе развијености - март, 2015 Icon PDF
Решење о одобрењу годишњих пројеката спортске инфраструкуре Icon DOCX
Одлука о висини одобрених средстава по програмима и пројектима који се финансирају из буџета Републике Србије за 2014. годину - Спортски кампови Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2016. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2015. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских спортских савеза, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије, који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности који се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2016. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности које се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2015. године Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2015. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава по програмима и пројектима који се финансирају из буџета Републике Србије за 2014. годину - Међународна такмичења Icon PDF
Укупан број докумената у овој категорији: 17.