Кабинет

Шеф кабинета

Уна Павловић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд канцеларија број 40, приземље, источно крило

Тел: 011 313 09 12, 311 76 28 ФаксС: 011 313 09 15 Ел. пошта: kabinet@mos.gov.rs 

Служба за односе с јавношћу:

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд канцеларија број 38, приземље, источно крило,

Тел:  311 76 32 Е-пошта: press@mos.gov.rs

Назад