Стратегијa развоја спорта

Наслов Тип документа
Приручник за финансирање програма и развој спорта у јединицама локалне самоуправе Icon PDF
Приручник за израду програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе Icon PDF
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године Icon PDF
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године Icon DOC
Програм развоја спорта Icon PPTX
Подршка јединицама локалних самоуправа у креирaњу и имплементацији стратегије- систем едукације Icon DOC
Планирање и спровођење Програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе Icon PPTX
Писмо за ЈЛС у вези са Програмом развоја спорта Icon PDF
Извештаји са конференције Локалне заједнице у области спорта Icon PDF
Извештај по основу програма јавне расправе о предлогу Националне стратегије за развој спорта за период 2014-2018. Icon DOC
Извештај o спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014 – 2018. године и акционог плана за њену примену, извештајни период: 2015. година Icon PDF
Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године Icon PDF
Акциони план за спровођење развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године Icon DOC
Укупан број докумената у овој категорији: 13.