Одлуке

Наслов Тип документа
Одлука о висини одобрених средстава за субевнције 2019 ЕП у кошарци за жене Icon PDF
1-Одлука о измени одлуке међународна такмичења 28. јануар 2019 Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за редовне програме надлежних националних спортских савеза, ОКС-а,, ПОКС-а и ССС-а, који се финансирају из буџета Републике Србије за 2019. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2019. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2019. годину Icon PDF
14-Одлука о измени одлуке редовни програми 28. децембар 2018 Icon PDF
13-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми 26. новембар 2018 Icon PDF
12- Одлука о измени одлуке редовни програми 15_ новембар 2018 Icon PDF
11-Одлука о измени одлуке редовни програми 30_ октобар 2018 Icon PDF
10-Одлука о измени одлуке редовни програми 1_ октобар 2018 Icon PDF
9-Одлука о измени одлуке редовни програми 23_ август Icon PDF
8-Одлука о измени одлуке редовни програми 11_ јул 2018 Icon PDF
5-Одлука о измени одлуке редовни програми 31_ мај Icon PDF
7-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми 8_ јун 2018. Icon PDF
6-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми 1_ јун 2018. Icon PDF
4-Одлука о измени одлуке редовни програми 23 април 2018. Icon PDF
3-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми 10 април 2018. Icon PDF
2-Одлука о измени одлуке Међународна такмичења 10 април 2018 Icon PDF
2-Одлука о измени одлуке редовни програми 20_ март 2018 Icon PDF
1-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми 26_ фебруар 2018 Icon PDF
1-Одлука о измени одлуке међународна такмичења 26_ фебруар 2018 Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2018. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета РС за 2018. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета РС за 2018. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета РС за 2018. годину Icon PDF
13-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
12 - Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. Icon PDF
11 - Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. Icon PDF
10 - Одлука о изменама и допуни одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС, ССС, који се финансирају из буџета РС за 2017. Icon PDF
9-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
8-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
7-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
6-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
5-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
4-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике србије за 2017. годину, Број 451-02-19422016-03 Icon PDF
4-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
3-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике србије за 2017. годину, Број 451-02-19422016-03 Icon PDF
3-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
2-Одлука о изменама одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета РС за 2017 Icon PDF
2-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
1-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину, Број 451-02-19422016-03 Icon PDF
1-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Одлуку о изменама одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета РС за 2017. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности који се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2017. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Одлукa о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину Icon PDF
Укупан број докумената у овој категорији: 47.