Обрасци

Наслов Тип документа
Образац 8 - Завршни извештај 2017. год Icon DOCX
Образац 7 - Табела вредновања квалитета годишњег програма 2017. год Icon DOCX
Образац 9 - завршни извештај кампови Icon DOC
Образац 5 - Посебни програми Icon DOCX
Образац 11 - Периодични извештај 2017 Icon DOC
Образац 4 - Кампови за перспективне спортисте 2017 Icon DOCX
Образац 2 - Такмичења 2017 Icon DOCX
Образац 1 - Редовни програми 2017 Icon DOC
Годишњи план спортске инспекције - 2017. Icon PDF
Годишњи план Одсека за инспекције послове - 2017. година Icon DOC
Образац евиденционе пријаве Icon DOC
Образац 9 - Завршни извештај - изградња, одржавање, опремање објеката Icon DOC
Образац 8 - Завршни извештај - кампови Icon DOC
Образац 7 - Завршни извештај Icon DOC
Образац 6 - Табела вредновања Icon DOC
Образац 5 - Посебни програми Icon DOC
Образац 4 - Кампови Icon DOC
Образац 3 - Изградња, одржавање и опремање објеката Icon DOC
Образац 2 - Организовање међународног такмичења Icon DOC
Образац 11 - Евалуација програма Icon DOC
Образац 10 - Периодични извештај Icon DOC
Образац 1 - Редовни годишњи програм Icon DOC
Образац - Захтев за приступ информацијама од Јавног значаја у области спорта Icon DOC
Контролне листе Icon ZIP
Укупан број докумената у овој категорији: 24.