Обрасци

Наслов Тип документа
Образац 1 - Редовни програми Icon DOC
Образац 2 - Meђународна такмичења Icon DOCX
Образац 3 - Изградња, одржавање и опремање објеката Icon DOC
Образац 4 - Кампови за перспективне спортисте Icon DOCX
Образац 5 - Посебни програми Icon DOC
Образац 6 - Табела вредновања Icon DOC
Образац 7 - Табела вредновања квалитета годишњег програма Icon DOCX
Образац 8 - Завршни извештај Icon DOCX
Образац 9 - Завршни извештај кампови Icon DOC
Образац 11 - Периодични извештај Icon DOC
Годишњи план спортске инспекције Icon DOC
Годишњи план Одсека за инспекције послове Icon DOC
Образац евиденционе пријаве Icon DOC
Образац - Захтев за приступ информацијама од Јавног значаја у области спорта Icon DOC
Образац 1 - Редовни годишњи програм - НЕВАЖЕЋИ Icon DOC
Образац 2 - Организовање међународног такмичења - НЕВАЖЕЋИ Icon DOC
Образац 4 - Кампови - НЕВАЖЕЋИ Icon DOC
Образац 5 - Посебни програми - НЕВАЖЕЋИ Icon DOC
Образац 7 - Завршни извештај - НЕВАЖЕЋИ Icon DOC
Образац 8 - Завршни извештај - кампови - НЕВАЖЕЋИ Icon DOC
Образац 9 - Завршни извештај - изградња, одржавање, опремање објеката - НЕВАЖЕЋИ Icon DOC
Образац 10 - Периодични извештај - НЕВАЖЕЋИ Icon DOC
Образац 11 - Евалуација програма - НЕВАЖЕЋИ Icon DOC
Контролне листе Icon ZIP
Укупан број докумената у овој категорији: 24.