Javna rasprava o predlogu Nacionalne strategije za razvoj sporta za period 2014 - 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu

Datum: 31.07.2014 | Kategorija: Sport,

Javna rasprava o Predlogu nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. - 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu sprovodi se do 31. avgusta 2014. godine.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo omladine i sporta sačiniće konačnu verziju Predloga nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. - 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu za razmatranje i odlučivanje na sednici Vlade Republike Srbije.

Za više detalja i preuzimanje dokumenata pogledajte sekciju Javna rasprava.

Nazad