Kabinet

Šef kabineta

Una Pavlović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd kancelarija broj 40, prizemlje, istočno krilo

Tel: 011 313 09 12, 311 76 28 FaksS: 011 313 09 15 El. pošta: kabinet@mos.gov.rs 

Služba za odnose s javnošću:

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd kancelarija broj 38, prizemlje, istočno krilo,

Tel:  311 76 32 E-pošta: press@mos.gov.rs

Nazad