Kabinet

Šef kabineta

 

Služba za odnose s javnošću:

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd kancelarija broj 38, prizemlje, istočno krilo,

Tel:  311 76 32 E-pošta: press@mos.gov.rs

Nazad