Архива: Март, 2015

Datum: 26.03.2015

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – usluga - usluga štampanja reprezentativnog materijala za potrebe UNESCO konferencije (javna nabavka broj 5/2015)

Datum: 20.03.2015

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – usluga avio prevoza

Datum: 06.03.2015

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Usluga osiguranja zaposlenih (javna nabavka broj 2/2015)


Stranica 1 od 1
Top