POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O SPORTU

Datum: 16.05.2015 | Kategorija: Aktivnosti, Sport,

Poštovani i dragi učesnici u sistemu sporta, obaveštavamo vas da je na predlog Ministarstva omladine i sporta Odbor za javne službe doneo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o sportu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sportu sprovodiće se u periodu od 20. aprila 2015. godine do 1. juna 2015. godine za predstavnike svih državnih organa, krovnih nevladinih organizacija, kao i za sve zainteresovane subjekte, pravna i fizička lica koja učestvuju u sistemu sporta, predstavnike Zaštitnika građana Republike Srbije, Poverenika za dostupnost informacija od javnog značaja i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, stručnu javnost i druge zainteresovane učesnike.

Termini i mesta za održavanje Javne rasprave o Nacrtu zakona o sportu su:

23. aprila u Kosovskoj Mitrovici sa početkom u 15.00 časova, 24. aprila u Novom Pazaru sa početkom u 12.00 časova, 29. aprila u Somboru sa početkom u 13.00 časova, 30. aprila u Boru sa početkom u 14.00 časova, 4. maja u Kragujevcu sa početkom u 12.00 časova, Skupština grada (Trg Slobode br. 3), 7. maja na Zlataru sa početkom u 14.00 časova, Hotel "Panorama", 11. maja u Novom Sadu sa početkom u 13.00 časova, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (Lovćenska br. 16),
13. maja u Nišu sa početkom u 13.00 časova, velika sala Skupštine grada (Trg Nikole Pašića)
18. maja u Subotici sa početkom u 13.00 časova, Velika većnica Gradske kuće (Trg Slobode br. 1)
20. maja u Beogradu sa početkom u 12.00 časova, Skupština grada Beograda (Trg Nikole Pašića br. 6)

Tekst Nacrta zakona o sportu možete preuzeti OVDE, a Obrazloženje  OVDE.

Učesnici javne rasprave pozivaju se da u naznačenom roku dostavljaju predloge, sugestije, inicijative i komentare na elektronsku adresu zakon.sport@mos.gov.rs putem obrasca za komentare koji se može preuzeti OVDE, odnosno  pisanim  putem  na  adresu  Ministarstva omladine  i sporta, sa naznakom „Za Nacrt zakona o sportu”, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11000 Beograd.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo omladine i sporta će analizirati sve  sugestije učesnika  u  javnoj  raspravi  i  sačiniti  izveštaj  o  sprovedenoj  javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici i Portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Sve primedbe i sugestije na Nacrt zakona o sportu možete dostaviti na mejl: zakon.sport@mos.gov.rs.

S obzirom na značaj ovog zakona za sistem sporta, uvereni smo da ćete svojim ličnim učešćem, aktivnim pristupom i prisustvom na javnim raspravama doprineti da ovaj Zakon unapredi i poboljša naš sistem sporta, što je naš zajednički cilj.

Nazad