Konferencija “Bolji uslovi za zapošljavanje mladih”

Datum: 18.11.2013 | Kategorija: Omladina,

U Beogradu je održana konferencija koju je organizovala Unija poslodavaca Srbije, a povodom predstavljanja istraživanja “Bolji uslovi za zapošljavanje mladih“. Na konferenciji se obratila i Snežana Klašnja, pomoćnik ministra za omladinu. Unija poslodavaca Srbije sprovela je istraživanje u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost, Ministarstvom omladine i sporta, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Infostudom, a uz podršku agencije Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance SLA, na uzorku od 259 malih, srednjih i velikih preduzeća tokom letnjih meseci ove godine, a obuhvaćen je uzorak od 1. 141 mladih. Pomoćnik ministra za omladinu, Snežana Klašnja istakla je da je pitanje zapošljavanja najveći izazov sa kojim se mladi u Srbiji danas suočavaju u uslovima ekonomske krize. Takođe je istakla spremnost mladih, da se uz neformalno obrazovanje bolje pripreme za zahteve tržišta rada i time aktivno doprinesu povećanju svoje zapošljivosti. Ministarstvo omladine i sporta je u okviru aktivnosti na sprovođenju cilja Nacionalne strategije za mlade: Podrška zapošljavanju, smozapošljavanju i preduzetništvu mladih, finansiralo preko 70 projekata, sa 54 miliona dinara, u kojima je učestvovalo preko 40.000 mladih, koji su informisani o mogućnostima, obučeni za aktivno traženje posla, preduzetništvo, započinjanje sopstvenog posla, pisanje biznis plana, marketinga, radne etike i sl. Pored ovoga, naglasila je značaj uspostavljanja sistema karijernog vođenja i savetovanja, na osnovu Strategije karijernog vođenja i savetovanja, čije sprovođenje koordiniše Ministarstvo omladine i sporta. Nazad