Projekti sa međunarodnim donatorima

1. Podsticanje zapošljavanja mladih (GIZ YEP)

Podržava: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ), sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)

Trajanje: 2015-2019. godina

Cilj projekta: podrška mladima u Republici Srbiji starosti od 15 do 35 godina kako bi unapredili svoj položaj na tržištu rada i brže došli do posla. Projekat podržava organizacije, hub-ove i centre koji omogućavaju podsticajno okruženje mladima za sticanje preduzetničkih veština i započinjanje sopstvenog posla.

2. „Od obrazovanja do zapošljavanja: razvoj veština mladih i privatno – javnih partnerstava u Republici Srbiji”

Podržava: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Trajanje: 2015-2019. godina

Cilj projekta: inkluzivno i održivo povećanje zapošljivosti mladih u Republici Srbiji. Program podržava 3 vrste projekata koji podstiču zapošljavanje i zapošljivost: 1) Inovativni pristupi za unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti mladih; 2) Program obuka na radnom mestu i 3) Programi neformalne obuke za teško zapošljive kategorije mladih.

3. „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredineˮ

Podržava: Globalni fond za životnu sredinu, a realizuje UNDP

Trajanje: 2016-2021. godina

Cilj projekta: spektar tema koje su obuhvaćene projektom je vrlo kompleksan, a jedan manji segment uključuje i omladinu u kontekstu jačanja kapaciteta udruženja za realizaciju projekata i informisanosti mladih o životnoj sredini.

4. „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji”

Podržava: Švedska agencija za međunarodnu saradnju, a sprovode 4 UN Agencije - UNFPA, UNDP, UN Women i UNICEF

Trajanje: 2016-2019. godina

Cilj projekta: dalji razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Posebna svrha projekta jeste dodatno unapređenje pravnog i političkog okvira, jačanje sistema prevencije i mehanizama za pomoć ženama koje su pretrpele nasilje i unapređenje pristupa delotvornoj zaštiti od nasilja kroz održivo pružanje opštih i specijalističkih usluga.

Nazad