Vesti - Novembar 2016

Udovičić čestitao KOMS-u

Datum: 17.11.2016 | Kategorija: Bitne informacije, Omladina,

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitao je rukovodstvu i svim članovima Krovne organizacije mladih Srbije koja je danas, na Generalnoj Skupštini Evropskog foruma mladih, postala punopravni član najvišeg nezavisnog predstavničkog tela mladih u Evropi.
Detaljnije

Udovičić otvorio predavanje „Osnovne antidoping edukacije“ u okviru projekta Antidoping agencije RS „Vršnjačka edukacija“

Datum: 16.11.2016 | Kategorija: Bitne informacije, Sport,

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić svečano je otvorio predavanje "Osnovne antidoping edukacije" u okviru projekta „Vršnjačka edukacija“.
Detaljnije

Objavljen konkurs za omladinskog predstavnika Republike Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Datum: 09.11.2016 | Kategorija: Omladina,

Komisija Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade (Asocijacija KZM), saglasno Memorandumu o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih zaključenim sa Ministarstvom omladine i sporta, raspisuje

Detaljnije

Rezultati Javnog konkursa za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

Datum: 07.11.2016 | Kategorija: Omladina, Omladina konkursi,

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za projekat podrške promociji evropskih mogućnosti za mlade.

Detaljnije

Objavljen Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji

Datum: 02.11.2016 | Kategorija: Omladina, Omladina konkursi,

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 11/13 i 15/16) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2016. godinu, raspisuje

Detaljnije

Rezultati Javnog konkursa za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Datum: 02.11.2016 | Kategorija: Omladina, Omladina konkursi,

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Detaljnije

Održana panel diskusija u okviru „Beogradske akademije preduzetništva“

Datum: 01.11.2016 | Kategorija: Omladina,

Panel diskusija „Značaj ranog ulaganja u kadroveˮ održana je u sali Skupštine grada Beograda 27. oktobra 2016. godine. Diskusija je bila sastavni deo petodnevne manifestacije „Beogradska akademija preduzetništva” koju organizuje udruženje građana „Moj herojˮ uz podršku Grada Beograda.

Detaljnije

Stranica 2 od 2