Usvojen novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu

Datum: 15.10.2014 | Kategorija: Aktivnosti, Sport,

Narodna skupština Republike Srbije jednoglasno je usvojila novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu. Rešenja iz Zakona su usklađena sa najnovijim izmenama međunarodnih antidoping propisa koje stupaju na snagu 1. januara 2015. godine.

Najvažnije izmene su da se pored dosadašnjih osam povreda antidoping pravila uvode još dve nove povrede, a to su saučesništvo i nedozvoljeno udruživanje.

Usklađenost nacionalnog zakona sa najnovijim izmenama međunarodnih pravila omogućiće našim sportistima da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, da organizujemo međunarodna takmičenja u Republici Srbiji, kao i da naši nacionalni sportski savezi budu i dalje punopravni članovi svojih međunarodnih sportskih saveza.

Po novom Zakonu sportista koji namerno koristi nedozvoljene supstance biće kažnjen sa najmanje četiri godine zabrane bavljenja sportom, a sportisti koji dokaže da kod njega nije bilo namere ili nepažnje u vezi sa doping pozitivnim rezultatom neće biti izrečena zabrana takmičenja.

Važno je naglasiti da su na novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu pozitivna mišljenje dali svi relevantni organi, te da je jedan od retkih zakona koji su narodni poslanici jednoglasno usvojili. Ovo ukazuje na širok konsenzus svih relevantnih subjekata u društvu po pitanju borbe protiv dopinga u sportu i svakako predstavlja priznanje Ministarstvu omladine i sporta kao inicijatoru donošenja ovog Zakona, kao i podršku Antidoping agenciji Republike Srbije u daljem radu.

Nazad