Savet Evrope dodelio "oznaku kvaliteta" omladinskom Eko centru Sremski Karlovci

Datum: 24.03.2014 | Kategorija: Omladina,

Nadzorni odbor za mlade Saveta Evrope, telo koje čine predstavnici institucija za mlade zemalja-članica Saveta Evrope izglasao je jednoglasno da se omladinskom Eko centru iz Sremskih Karlovaca dodeli „oznaka kvaliteta“. Navedenim činom Savet Evrope zapravo prepoznaje da je dati prostor zadovoljio sve standarde kvaliteta i da može da se svrsta u red omladinskih centara akreditovanih od strane Saveta Evrope upravo po tome što mladima nude izvanrednu uslugu u pogledu prostora za smeštaj i trening, programa i različitih edukativnih aktivnosti, te osoblja i trenerskog tima koji navedene aktivnosti sprovodi. Nakon iscrpnog procesa evaluacije kapaciteta Eko centra, koji je trajao gotovo godinu dana, a tokom koga je veliki doprinos dalo i Ministarstvo omladine i sporta intenzivnim razgovorima sa predstavnicima Saveta Evrope, na današnjem sastanku dogovoreno je da će Eko centar licencu nositi od 01. januara 2015. godine. Sa ponosom ističemo da je Eko centar četvrti akreditovani omladinski centar u Evropi (nakon centara u Sloveniji, Turskoj i Finskoj). Republiku Srbiju u Nadzornom odboru za mlade od 2007. godine predstavlja Aleksandra Knežević, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju i u prethodnom periodu ona je bila deo svih aktivnosti vezanih za akreditaciju ovog centra. Nazad