Представљени стандарди квалитета омладинског рада

Датум: 18.11.2015 | Категорија: Активности, Омладина,

На конференцији Лабораторија омладинског рада – ЛабОР,  одржаној 13. новембра 2015. године у Београду, уз подршку Министарства омладине и спорта, Национална асоцијација практичара и практичарки омладинског рада НАПОР, мрежа удружења које се баве омладинским радом, представила је осам стандарда квалитета програма омладинског рада.

Двадесет шест представника и представница организација из Србије које се баве омладинским радом учествовале су у интерактивном представљању стандарда који се спроводе са циљем да се осигурају квалитетне услуге младима, да рад омладинских радника и удружења буде вреднован и признат, као и да се институцијама и донаторима пруже релевантни докази о квалитету рада који удружење спроводи. 

Конференцију је отворила помоћница министра за омладину, Снежана Клашња које је истакла да је омладински рад  важан „алат“ у раду са младима, јер омогућује да се са младима ради  у складу са принципима на којим почивају законски и стратешки документи у омладинском сектору и стандардима, који гарантују  квалитетну подршку у свим активностима  које се организују у раду са младима.

Управо због тога Министарство омладине и спорта подржава НАПОР у настојањима да обучи омладинске раднике, акредитује удружења младих и за младе и на тај начин помодржи изградњу стручних капацитета у омладинском сектору. Компетенције потребне за ниво 2 омладинског радника  су интегрисане у препоручене компетенције Координатора канцеларија за младе. 

Процес акредитације удружења малдих и удружења за младе врши се на основу осам стандарда: планиран програм омладинског рада; лични и социјални развој младих особа; добровољно и активно учешће младих, омогућавање континуираног преиспитивања вредности и уверења младих; подстицање и промовисање различитости; управљање људским ресурсима; међусекторска сарадња и сарадња унутар сектора и сигурно окружење за младе.

Сам процес акредитације обухвата и едукативну компоненту која се одвија кроз бројне обуке. Обуке врше организације чланице НАПОР-а за области из њиховог домена рада. Након успешно завршеног процеса акредитације организација добија сертификат који је валидан наредне две године, након чега следи реакредитација. До сада је акредитовано 51 удружење.

Назад

Архива вести