Održan trening o nediskriminaciji i radu sa osetljivim grupama mladih

Datum: 23.09.2014 | Kategorija: Omladina,

Misija OEBS-a u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta, uz stručnu podršku Beogradskog centra za ljudska prava organizovali su od 23. do 26. septembra, sertifikovani obrazovni kurs za lokalne koordinatore/ke kancelarija za mlade i predstavnike/ce nevladinih organizacija na temu "Rad sa osetljivim grupama mladih i principi nediskriminacije".

Kurs je organizovan kao četvorodnevni program, a 24 polaznika koji su završili kurs dobili su sertifikat. Sadržaj kursa u skladu je sa Smernicama za standrade rada KZM i kompetencija koordinatora.

Učesnike treninga pozdravila je Vesna Vidojević, samostalni savetnik u Sektoru za omladinu, koja je istakla da je već preko sto koordinatora/ki i saradnika/ca kancelarija za mlade uspešno završilo treninge po ovom programu u protekle dve godine, što je rezultiralo brojnim  inkluzivnim aktivnostima koje se sprovode u kancelarijama za mlade. Ona je istakla da su kancelarije za mlade namenjene svim mladima, uz uvažavanje individualnih razlika i potreba u skladu sa načelom jednakosti i zabrane diskriminacije Zakona o mladima.

Nazad