Održan stručni skup o karijernom vođenju i savetovanju

Datum: 24.11.2016 | Kategorija: Omladina,

U organizaciji Beogradske otvorene škole, u Beogradu je 23. novembra 2016. godine održana Nacionalna godišnja konferencija o karijernom vođenju i savetovanju. Na planu karijernog vođenja i savetovanjasrednje škole se suočavaju sa brojnim izazovima: kako da kvalitetno sprovode usluge informisanja i savetovanja, kako da ostvare efikasnu saradnju sa privredom, na koji način da uključe roditelje, te kako da mlade što bolje pripreme za tržište rada.

U svom pozdravnom obraćanju, pomoćnica ministra za omladinu, Snežana Klašnja, istakla je važnost ovakvih okupljanja i razmena mišljenja struke, kao i kontinuirano angažovanje državnih organa, škola, civilnog sektora, domaćih i međunarodnih partnera na polju karijernog vođenja i savetovanja. Jedna od malobrojnih aktivnosti koje nisu realizovane u prethodnom periodu iz Strategije karijernog vođenja i savetovanja tiče se osnivanja Nacionalnog resursnog centra za karijerno vođenje i savetovanje, ali je s druge strane to aktivnost koja je sada našla mesto i prepoznata je u Akcionom planu Vlade za naredni period. Osvrćući se posebno na sektor omladine, Klašnja je ukazala na to da:„na osnovu Globalnog indeksa razvoja mladih koji prati domene obrazovanja, zdravlja i blagostanja, zapošavanja, političkog i društvenog učešća mladih, Srbija je ove godine zauzela 48. mesto od 183 rangirane države,što svakako ne predstavlja loš rezultat, ali nam pokazuje i u kojim segmentima u obrazovanju, zapošljavanju i pre svega participaciji mladih, treba učiniti dodatne naporeˮ. Konferencija koja je okupila preko 100 učesnika, imala je za cilj da se predstave primeri dobre prakse iz srednjih škola širom Srbije, kao i novine na polju karijernog vođenja i savetovanja u zemlji. Na stručnom skupu učestvovali su timovi nastavnika i stručnih saradnika srednjih škola koji se bave karijernim vođenjem i savetovanjem, kao i drugi predstavnici institucija i organizacija koje su od samog početka bile uključene u realizaciju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji.

Nazad