Klašnja: Prioritet je saradnja KZM sa lokalnim institucijama pružaocima usluga za mlade

Datum: 30.10.2015 | Kategorija: Omladina,

Pomoćnica ministra za omladinu, Snežana Klašnja i šef Odseka za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima posetile su danas u Subotici seminar namenjen korodinatorima vojvođanskog regiona koji ima za cilj podsticanje uspostavljanja saradnje kancelarija za mlade sa lokalnim institucijama pružaocima usluga za mlade.

Ovaj seminar su zajednički organizovali Međunarodna organizacija za migracije, Ministarstvo omladine i sporta i Nacionalna Asocijacija Kancelarija za mlade.

„Smatramo da je jako važno kontinuirano raditi na razmeni iskustva između koordinatora kancelarija za mlade, postignutih rezultata i izazova u radu sa mladima na lokalnom nivou, ali i stalno ulagati u podizanje njihovih kapaciteta.

20151030_100952

Takođe, cilj nam je i da upoznamo koordinatore sa metodologijom merenja uspešnosti sprovođenja Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou, ali pre svega da ukažemo na važnost koordinacione uloge kancelarija za mlade  sa ključnim akterima na lokalu  u procesu planiranja i sprovođenja aktivnosti namenjenih mladima“, poručila je Klašnja.

20151030_101142

Današnji seminar je deo seta seminara koji se organizuju sa ciljem uspostavljanja održive saradnje lokalnih institucija pružaoca usluga za mlade (NSZ, Ustanove kulture i sporta, Centri za socijalni rad, škole, ustanove zdravlja…) sa ciljem da usluge budu dostupne za mlade i da ih mladi koriste u većem obimu.

Nazad