Izgradnja atletske dvorane u vojnom kompleksu kasarne „General Jovan Mišković" u Beogradu

Datum: 13.03.2016 | Kategorija: Projekti u toku,

Izgradnja atletske dvorane u okviru vojnog kompleksa kasarne „General Jovan Mišković“, u Beogradu, započela je 2012. godine realizacijom I faze ovog projekta.

Projekat predstavlja izgradnju prvog zatvorenog atletskog trening centra sa mogućnošću organizovanja  takmičenja do regionalnog nivoa. Ukupna površina objekta je oko 7.200m2 i sadrži dvoranski prostor sa tribinama kapaciteta za 1000 gledalaca i pomoćni prostor za sportiste i administraciju.

Unutar dvorane projektovana je staza sa četiri ovalne trake dužine 200m, a u njenom središnjem delu su staze za trčanje dužine 50m i 60m, kao i četiri borilišta za skok sa motkom, skok u dalj-troskok, skok u vis i za bacanje kugle.

Radovi na ovom objektu su završeni u februaru 2016. godine.

atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
atletska dvorana - projekat
Nazad