Erazmus+ otvoren za omladinske projekte iz zemalja Zapadnog Balkana od 2015. godine

Datum: 26.11.2014 | Kategorija: Omladina,

Izvršna agencija Evropske komisije za obrazovanje, medije i kulturu (EACEA) objavila je novi Programski vodič za 2015. godinu i opšti poziv za aplikante, koji je sada otvoren i za predloge projekata u vezi sa izgradnjom kapaciteta u oblasti mladih za organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana, među kojima je i Srbija. 

U dva roka, 3. aprila i 2. septembra 2015, omladinske organizacije moći će da podnesu projekte, uz uključivanje neke od sledećih aktivnosti:

• Omladinske razmene između programskih zemalja i partnerskih zemalja koje ispunjavaju uslove • Evropski volonterski servis (od i do partnerskih zemalja koje ispunjavaju uslove) • Mobilnost mladih radnika između programskih i partnerskih zemalja koje ispunjavaju uslove

Mobilnost mladih radnika podržava profesionalni razvoj omladinskih radnika, kroz sprovođenje aktivnosti kao što su transnacionalni/međunarodni seminari, treninzi, događaji fokusirani na umrežavanje i uspostavljanje kontakata, studijske posete i slično.

Jedan aplikant može podneti samo jedan predlog projekta po roku, ali jedna aplikacija može da uključi više aktivnosti (dva trening kursa ili trening kurs i dve omladinske razmene, npr).

Omladinski Prozor za Zapadni Balkan uključuje projekte u okviru Ključne akcije 2 – saradnja za inovacije i razmenu primera dobre prakse, podakcija: podizanje kapaciteta u omladinskom polju.

Nazad