Delegacija Republike Srbije na EU ministarskoj konferenciji za mlade

Datum: 25.09.2015 | Kategorija: Aktivnosti, Omladina,

Ministarska konferencija za mlade Evropske unije, koja se organizuje u okviru predsedavanja Luksemburga Savetom ministara EU održana je u Luksemburgu od 21. do 24. septembra 2015. godine. U fokusu je bilo osnaživanje mladih za aktivnije učešće u demokratskom životu Evrope.

Delegaciju Republike Srbije predvodi pomoćnica ministra za omladinu, Snežana Klašnja, i u istoj se nalaze i predstavnica Krovne organizacije mladih Srbije, Ivana Andrašević i izvršna direktorka Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada, Jelena Stojanović.

1.

Konferenciju su svečano otvorili premijer Luksemburga, Ksavijer Betel, predsednica Evropskog omladinskog foruma, Joana Niman, komesar Evropske Unije za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, Tibor Navračić, predsednica Krovne organizacije mladih Luksemburga, Mauris Loš i potpredsednica Nadzornog odbora za Struktuirani dijalog, Natali Kajps.

3.

Tokom konferencije, učesnici su razgovarali o načinima uključivanja mladih u procese donošenja odluka, o razvoju alata koji će pospešiti političku participaciju, kao i o ulozi omladinskih radnika u osnaživanju mladih za učešće u političkom životu zajednice.

Nazad