Borovčanin: Bez perspektive za mlade, neće biti ni Srbije

Datum: 20.10.2014 | Kategorija: Aktivnosti, Omladina,

Državni sekretar za omladinu Nenad Borovčanin pozvao je danas predstavnike svih nivoa vlasti, ali i celog društva, da Nacionalna strategija za mlade bude na vrhu liste prioriteta, jer mladi predstavljaju budućnost Srbije.

"Vreme je da svi u našoj zemlji radimo za omladinu, jer bez učešća ostalih resora, ministarstava, privrede i čitavog društva, nemoguće je sprovesti strategiju za mlade i ostvariti njene ciljeve", izjavio je Borovčanin na predstavljanju strategije u beogradskom Domu omladine.

On je u razgovoru sa mladima i ostalim učesnicima okruglog stola upozorio da “ako ova strategija ostane samo slovo na papiru, mladi neće videti perspektivu u našoj zemlji, a onda neće biti ni Srbije”.

Nakon što se upoznao sa komentarima i predlozima mladih i njihovih organizacija na radni tekst strategije, Borovčanin je ponovio da je neophodno da ona bude usvojena do kraja godine.

Nazad