Koordiniranje rada Fonda za mlade talente i administrativno-tehnički poslovi za potrebe ovog tela

Kao jedan od vidova podrške mladima sa izuzetnim postignućima, Vlada je Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 i 59/15) osnovala Fond za mlade talente avgusta 2008. godine u okviru Ministarstva omladine i sporta. Za finansiranje podrške mladim talentima kroz nagrađivanje, stipendiranje i usavršavanje učenika i studenata, sredstva u budžetu Republike Srbije obezbeđuju se u okviru budžetskog Fonda za mlade talente koji je Vlada osnovala za te namene u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Predsednik Fonda je Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, a članovi Fonda su: Dušan Vujović, ministar finansija, dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja, prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, akademik Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Poslove koordinacije rada Fonda za mlade talente i administrativno-tehničke poslove obavlja Radna grupa Fonda za mlade talente.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 338) Fond za mlade talente Republike Srbije; Koordinator Radne grupe Fonda za mlade talente Miloš Radosavljević; Telefon: 011/311-0785 (od 9 do 12 časova), tel/faks: 011/311-1966; El. pošta: fond@mos.gov.rs

Korisni linkovi - http://www.mos.gov.rs/; http://www.fondzamladetalente.rs/

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 i 59/15)

Nazad