Pravilnici

Naslov Tip dokumenta
Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka Icon DOCX
Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Icon DOCX
Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta Icon DOCX
Pravilnik o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka Icon DOCX
Sportsko - medicinski upitnik Icon DOCX
Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu Icon DOCX
Uverenje o završenom stručnom osposobljavanju u oblasti sporta Icon DOCX
Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 95/16 i 45/18) Icon DOCX
Pravilnik o stručnom sportskom ispitu Icon DOCX
Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta ("Službeni glasnik RS" br. 51/16, 95/16, 59/17, 84/17 i 44/18) Icon DOCX
Pravilnik o sadržini i načinu vođenju Jedinstvene evidencije udruženja, organizacija i preduzetnika u oblasti sporta Icon PDF
Pravilnik o izmenama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta Icon PDF
Pravilnik o podnošenju izveštaja o odobrenim i realizovanim programima i projektima kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta Icon DOC
Pravilnik o izmenama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta Icon PDF
Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti Icon PDF
Pravilnik o nacionalnim evidencijama u oblasti sporta Icon PDF
Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova Icon PDF
Pravilnik o sportskim granama od posebnog sportskog značaja Icon PDF
Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji Icon PDF
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana u oblasti sporta Icon PDF
Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta Icon PDF
Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta Icon DOCX
Pravilnik o uslovima obavljanja sportskih delatnosti Icon PDF
Pravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima Icon PDF
Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka Icon DOCX
Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista Icon DOC
Pravilnik o nadzoru na stručnim radom u oblasti sporta Icon DOC
Pravilnik o načinu izdavanja legitimacije sportskog inspektora Icon DOCX
Pravilnik o evidencijama koje vode visokoškolske i druge organizacije koje se bave osposobljavanjem u oblasti sporta Icon PDF
Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistimasa posebnim zaslugama Icon PDF
Ukupan broj dokumenata u ovoj kategoriji: 30.