Odluke

Naslov Tip dokumenta
Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS-a,, POKS-a i SSS-a, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu Icon PDF
Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu Icon PDF
Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu Icon PDF
14-Odluka o izmeni odluke redovni programi 28. decembar 2018 Icon PDF
13-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi 26. novembar 2018 Icon PDF
12- Odluka o izmeni odluke redovni programi 15_ novembar 2018 Icon PDF
11-Odluka o izmeni odluke redovni programi 30_ oktobar 2018 Icon PDF
10-Odluka o izmeni odluke redovni programi 1_ oktobar 2018 Icon PDF
9-Odluka o izmeni odluke redovni programi 23_ avgust Icon PDF
8-Odluka o izmeni odluke redovni programi 11_ jul 2018 Icon PDF
5-Odluka o izmeni odluke redovni programi 31_ maj Icon PDF
7-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi 8_ jun 2018. Icon PDF
6-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi 1_ jun 2018. Icon PDF
4-Odluka o izmeni odluke redovni programi 23 april 2018. Icon PDF
3-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi 10 april 2018. Icon PDF
2-Odluka o izmeni odluke Međunarodna takmičenja 10 april 2018 Icon PDF
2-Odluka o izmeni odluke redovni programi 20_ mart 2018 Icon PDF
1-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi 26_ februar 2018 Icon PDF
1-Odluka o izmeni odluke međunarodna takmičenja 26_ februar 2018 Icon PDF
Odluka o visini odobrenih sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti sporta za 2018. godinu Icon PDF
Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta RS za 2018. godinu Icon PDF
Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta RS za 2018. godinu Icon PDF
Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta RS za 2018. godinu Icon PDF
13-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
12 - Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. Icon PDF
11 - Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. Icon PDF
10 - Odluka o izmenama i dopuni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS, koji se finansiraju iz budžeta RS za 2017. Icon PDF
9-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
8-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
7-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
6-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
5-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
4-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike srbije za 2017. godinu, Broj 451-02-19422016-03 Icon PDF
4-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
3-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike srbije za 2017. godinu, Broj 451-02-19422016-03 Icon PDF
3-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
2-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta RS za 2017 Icon PDF
2-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
1-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, Broj 451-02-19422016-03 Icon PDF
1-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
Odluku o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta RS za 2017. godinu Icon PDF
Odluka o visini odobrenih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti koji se finansiraju iz sredstava doplatne poštanske marke za 2017. godinu Icon PDF
Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Icon PDF
Ukupan broj dokumenata u ovoj kategoriji: 45.