Vesti - Decembar 2014

Borovčanin: Uključiti mlade u odlučivanje

Datum: 04.12.2014 | Kategorija: Omladina,

Državni sekretar za omladinu Nenad Borovčanin istakao je značaj podrške Nemačke i njihove organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) u stvaranju održivog modela omladinske politike u Srbiji.
Detaljnije

Ministarstvo omladine i sporta “Edukacijom do posla” pomaže zapošljavanje 40 programera

Datum: 02.12.2014 | Kategorija: Omladina,

Ministarstvo omladine i sporta je sa Tehničkim fakultetom “Mihajlo Pupin” u okviru projekta “Edukacijom do posla”, u Zrenjaninu organizovalo obuku i testiranje za programere koji će dobiti priliku za zapošljavanje u kompaniji Levi 9 Global Sourcing.
Detaljnije

Stranica 3 od 3