Јавни позив за пријављивање кандидата у Радној групи за праћење и спровођење Националне стратегије за младе

Датум: 20.10.2015 | Категорија: Омладина, Омладина конкурси,

Министарство омладине и спорта објављује Јавни позив за пријављивање кандидата из редова научне и стручне јавности за чланство у Радној групи за праћење и спровођење Националне стратегије за младе, с обзиром на то да је Влада на седници одржаној 27. фебруара 2015. године донела Националну стратегију за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 22/15), а на седници одржаној 6. августа 2015. године, Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године („Службени гласник РСˮ, број 70/15). 

Сврха Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године је да се кроз конкретне активности на националном, покрајинском и локалном нивоу, реализују општи циљеви Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године. У делу Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године – Механизам праћења, евалуација и извештавање, предвиђено је да Влада образује Радну групу за праћење и спровођење Националне стратегије за младе.

Позив се упућује свим заинтересованим представницима научне и стручне јавности који су упознати са омладинском политиком и који су спремни да на добровољној основи дају допринос раду Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе. Поред једног представника научне и стручне јавности, Радна група за праћење и спровођење Националне стратегије за младе ће у свом саставу имати и представнике надлежних државних органа, институција и удружења.

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ.

Назад

Архива вести