Координирање рада Фонда за младе таленте и административно-технички послови за потребе овог тела

Као један од видова подршке младима са изузетним постигнућима, Влада је Одлуком о образовању Фонда за младе таленте („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 и 59/15) основала Фoнд за младе таленте августа 2008. године у оквиру Министарства омладине и спорта. За финансирање подршке младим талентима кроз награђивање, стипендирање и усавршавање ученика и студената, средства у буџету Републике Србије обезбеђују се у оквиру буџетског Фонда за младе таленте који је Влада основала за те намене у складу са законом којим се уређује буџетски систем. Председник Фонда је Вања Удовичић, министар омладине и спорта, а чланови Фонда су: Душан Вујовић, министар финансија, др Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког развоја, Иван Тасовац, министар културе и информисања, проф. др Владимир Бумбаширевић, ректор Универзитета у Београду, академик Владимир Костић, председник Српске академије наука и уметности. Послове координације рада Фонда за младе таленте и административно-техничке послове обавља Радна група Фонда за младе таленте.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број 338) Фонд за младе таленте Републике Србије; Координатор Радне групе Фонда за младе таленте Милош Радосављевић; Телефон: 011/311-0785 (од 9 до 12 часова), тел/факс: 011/311-1966; Eл. пошта: fond@mos.gov.rs

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/; http://www.fondzamladetalente.rs/

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Одлука о образовању Фонда за младе таленте („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 и 59/15)

Назад

Услуге