Stručna praksa za devet studenata u kancelarijama za mlade

Karijerno vođenje i savetovanje mladih predstavlja pružanje pomoći mladima u izboru smera i zanimanja,  daljeg obrazovanja, zapošljavanja kao i usmeravanja mladih u programe obuka i dodatnog obrazovanja.

Da bi se ovaj cilj ostvario neophodno je da se usluge karijerog vođenja i savetovanja (KVIS) približe svakom pojedincu.

Takođe, važan faktor  predstavlja uključivanje vršnjaka koji imaju kapaciteta da učestvuju u KVIS-u profesionalno. Pod kapacitetima podrazumevamo da su diplomci ili studenti pedagogije, andragogije, psihologije ili socijalnog rada.

Kako kao studenti i diplomci pomenutih zanimanja već poseduju neophoda osnovna znanja i veštine trodnevna obuka imala je za cilj da ih osnaži da u radu sa mladima primenjuju aktivnosti KVIS-a.

Tokom obuke učesnici su kroz interaktivan rad upoznali sa modernim pojmom karijerijere i ključnim akterima na tržištu rada i obrazovanja. Kroz mentorske sastanke detaljnije će se baviti metodama radioničarskog rada sa mladima.

Studenti koji su prošli trodnevnu obuku dobijaju priliku za stručnu praksu i mogućnost da steknu znanja i veštine kroz programe i usluge  KVIS-a koja mogu iskoristiti i u drugim životnim situacijama.

U predstojećem periodu će učesnici obuke pružiti podršku 15 KzM širom Srbije i u okviru usluge KIC-a održati radionice profesionalne orijentacije za njihove korisnike.

Top