Стручна пракса за девет студената у канцеларијама за младе

Каријерно вођење и саветовање младих представља пружање помоћи младима у избору смера и занимања,  даљег образовања, запошљавања као и усмеравања младих у програме обука и додатног образовања.

Да би се овај циљ остварио неопходно је да се услуге каријерог вођења и саветовања (КВИС) приближе сваком појединцу.

Такође, важан фактор  представља укључивање вршњака који имају капацитета да учествују у КВИС-у професионално. Под капацитетима подразумевамо да су дипломци или студенти педагогије, андрагогије, психологије или социјалног рада.

Како као студенти и дипломци поменутих занимања већ поседују неопхода основна знања и вештине тродневна обука имала је за циљ да их оснажи да у раду са младима примењују активности КВИС-а.

Током обуке учесници су кроз интерактиван рад упознали са модерним појмом каријеријере и кључним актерима на тржишту рада и образовања. Кроз менторске састанке детаљније ће се бавити методама радионичарског рада са младима.

Студенти који су прошли тродневну обуку добијају прилику за стручну праксу и могућност да стекну знања и вештине кроз програме и услуге  КВИС-а која могу искористити и у другим животним ситуацијама.

У предстојећем периоду ће учесници обуке пружити подршку 15 КзМ широм Србије и у оквиру услуге КИЦ-а одржати радионице професионалне оријентације за њихове кориснике.

Top