Stipendije Fonda za mlade talente u 2017. godini

27. januara 2017. godine završen rok za apliciranje po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata završnih godina osnovnih i master studija u Republici Srbiji Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta. Do poslednjeg dana u Fond je pristiglo oko 2000 prijava studenata, a u narednim danima očekuje se još prijava po navedenom konkursu koje su podnete u roku za konkurisanje, a stići će putem pošte.

Po prijemu svih prijava po navedenom konkursu, stručne službe Ministarstva omladine i sporta, Fonda za mlade talente počeće sa pregledom prijava i konkursne dokumentacije, a objavljivanje priliminarnih lista se očekuje do kraja februara. Nakon objavljivanja preliminarnih rezultata konkursa na sajtu ministarstva, kandidati će imati mogućnost podnošenja primedbi na objavljene liste i rezultate a posle toga će biti objavljena Lista 1250 dobitnika stipendije po navedenom konkursu, od čega će stipendije dobiti 850 studenata završne godine osnovnih akademskih studija i 400 studenata master akademskih studija. Odmah po objavljivanju Liste dobitnika stipendije pristupiće se potpisivanju Ugovora o stipendiranju a studenti će najkasnije početkom aprila dobiti prvih šest rata stipendije, dok će se stipendije od aprila do septembra isplaćivati najkasnije do 20-og u mesecu za prethnodni mesec, osim za jul i avgust koji nisu nastavni meseci.  

„Mi ćemo nastaviti sa ostalim planiranim aktivnostima i već tokom marta Fond za mlade talente raspisaće Konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola koji su postigli izuzetne uspehe na priznatim republičkim i međunarodnim takmičenjima tokom 2016. godine. Nagrade po ovom konkursu kreću se u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara po učeniku. Nagrade se dodeljuju za uspehe postignute na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu a zastupljene su sve naučne oblasti, umetnost i sport.

Tokom leta, krajem juna planirano je raspisivanje Konkursa za stipendiranje studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2017/18. godinu“, poručio je Udovičić.

Krajem kalendarske godine planirano je raspisivanje Konkursa za stipendiranje nove generacije 1250 najboljih studenata završnih godina osnovnih i master studija u Republici Srbiji za školsku 2017/18. godinu.

Tokom 2017. godine Fond će, takođe, nastaviti sa aktivnostima i saradnjom sa kompanijama i institucijama u Srbiji u cilju omogućavanja stručnih programa, radionica, stručnih praksi i zapošljavanja za stipendiste Fonda u cilju omogućavanja što boljih uslova za stručno i profesionalno usavršavanje dobitnika stipendije, imajući u vidu ugovorne obaveze stipendista.

 

Top