Program saradnje u oblastima fizičke kulture i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva sporta i turizma Republike Belorusije za 2017–2018. godinu

Prilikom zvanične posete visoke delegacije Republike Srbije Republici Belorusiji, u Minsku, 26. januara, potpisan je Program saradnje u oblastima fizičke kulture i sporta sa Belorusijom za 2017. i 2018. godinu.

U nastojanju da promovišu saradnju u oblastima fizičke kulture i sporta na nacionalnom nivou, kao i na nivou organizacija u oblastima fizičke kulture i sporta, u Beogradu je u junu 2014. godine, tokom posete predsednika Republike Belorusije između resornih ministarstava dve države zaključen Sporazum o saradnji u oblastima fizičke kulture i sporta. Na osnovu utvrđenih prioritetnih pravaca zajedničkog delovanja u ovom krovnom dokumentu, dve strane su dogovorile intenziviranje saradnje i kroz izradu posebnog programa.

Program saradnje sadrži kalendar konkretnih sportskih događaja i takmičenja koja će se tokom 2017. i 2018. godine organizovati u Srbiji i Belorusiji, a na kojima je očekivano učešće sportista i timova obeju strana. Pored toga, ovim dvogodišnjim dokumentom predviđeni su i drugi vidovi ostvarivanja bilateralne saradnje u oblasti sporta kroz razmenu iskustva, znanja i informacija državnih organa, sportskih naučnih i istraživačkih centara, anti-doping agencija i drugih relevantnih sportskih subjekata.

Ministarstvo omladine i sporta, posebnu pažnju u radu posvećuje uspostavljanju i unapređenju međunarodne saradnje u oblastima omladine i sporta. Pored Sporazuma o saradnji u oblasti sporta, ovo ministarstvo od 2014. godine ima potpisan i poseban sporazum o saradnji u oblasti omladine sa Ministarstvom obrazovanja Republike Belorusije.

 

 

 

Top